divendres, 28 de novembre del 2008

Usuari! On estàs?

Comentari sobre l'entrevista a Adam Griego (bibliotecari de la Universitat de Stanford) publicada a la revista Educación y Bilioteca.
Els usuaris de les biblioteques canvien i els actuals responen a un perfil nomenat nadius digitals. Usuaris acostumats a trobar el lleure i la informació en entorns audivosuals. Adan Griego afirma que existeix una ruptura i que el paper de les biblioteques i els bibliotecaris ha de canviar. La solució per a que estes generacions no es deslliguen de les biblioteques i la lectura, passa per l'Alfabetització Informacional. Els bibliotecaris han de oferir i ensenyar les tècniques perque l'usuari sàpiga quina informació necessita i com trobar-la, que aprenguen a utilitzar correctament Internet i que coneguen que la informació no nomes és digital, també existeix al paper i en moltes ocasions és més ràpida i de més qualitat. Altra ferramenta per evitar la ruptura és oferir serveis bibliotecaris en l'entorn digital, ja siguen els blocs o els wikis, serveis d'informació a distància. Finalment parla de les posibilitats que ofereix l'autonomia de la universitat per treballar l'atencaó a la diversitat i atendre les minories.
Punt per punt estic d'acord amb les afirmacions d'Adan Griego. Diàriment observe com els usuaris que necessiten informació se'n van de cap a l'ordinador, busquen la informació i ixen per la porta sense haver depurat ni contrastat (copiar-pegar-imprimir) el que Internet els ha servit. Nosaltres, els inmigrats digitals, hem de ser els intermediaris i fer veure als usuaris que a Internet no està tot i a vegades si saps on buscar, trobes millor informació i formació a les fonts impreses. Per superar això també cal lluitar contra l'actitut passiva dels nous usuaris fan bo tot el que veuen a una pantalla.